ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

ADMINISTRACIÓ DE FINQUESSom un despatx d’advocats especialitzats en gestió de l’administració de grans comunitats de propietaris, recepció de l’edifici, contractació de serveis, aspecte financer i contable, assessorament jurídic, serveis generals.

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

•Constitució de tot tipus de comunitats, mancomunitats, entitats de gestió urbanística i posada en funcionament.

•Vetllem per la bona conservació de la finca, les seves instal·lacions i serveis així como por les correctes execucions d’obres.

•Preparació i assistència, de assemblees tant ordinàries como extraordinàries.

•Redacció, transcripció i remissió d’actes pels propietaris.

•Custodia, confecció i control de la documentació de la comunitat.

CONTRATACIÓ DE SERVEIS

•Contractació en règim general de treballadors: confecció de contractes laborals, nòmines, assegurances socials, fiscals, etc.

•Contractació mercantil de servei: Confecció de contractes amb professionals de tot tipus, ja sigui empreses, persones físiques, o proveïdors que donen serveis a la comunitat. Seguiment i control de les mateixes.

•Executem acords adoptats en matèria d’obres o  vesses especials, així com reclamacions per les diferents vies per incompliment i derivació de responsabilitats.

ASPECTE FINANCER I CONTABLE

•Confecció de pressupostos o pla de despeses previsibles, anuals, vesses.

•Gestions amb entitats financeres, bancàries de tot tipus.

•Emissió d’estats de comptes sobre ingressos, despeses, morositat, consums.

•Emissió  de rebuts al cobrament  de quotes, vesses…

•Cobrament  de morosos y deutors. (Via judicial-extrajudicial- executiva).

ASSESSORAMENT JURÍDIC A ADMINISTRACIO DE FINQUES

•Gestions judicials i extrajudicials de deutes pendents.

•Representació i defensa en qualsevol procediment, civil, penal, administratiu en que la entitat pugui  veure’s involucrada, con quotes especials en matèria jurídica.

•Assessorament en matèria urbanística,  gestió davant els diferents estaments de l’administració pública.

SERVEIS GENERALS A ADMINISTRACIO DE FINQUES

•Confecció de tot tipus de documents de tramitació davant Organismes Oficials.

•Captació de pressupostos que abarateixin els servies a contractar per les comunitats, buscant el màxim de benefici econòmic per la mateixa.

Els nostres advocats gestionaran la seva comunitat de propietaris en qualsevol municipi de Biscaia, des de Getxo, Barakaldo, Bilbao, Valencia i Madrid.

[Total: 3    Average: 5/5]

Escrito por 

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.

    Encuentrame en :
  • facebook
  • flickr
  • googleplus
  • linkedin
  • pinterest
  • skype
  • twitter
  • youtube

About LOROÑO ABOGADOS

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.
Bookmark the permalink.

Deixa un comentari