HERENCIES I SUCCESSIONS

El decés d’un familiar ocasiona un gran sofriment. Sens dubte es tracta d’un succés dolorós que afecta de manera intensa a la vida personal, però s’ha de tenir sempre present que també té repercussions essencials a nivell jurídic i que té efectes sobre tots els parents pròxims al difunt. This … Continuar leyendo

ESTRANGERIA

Loroño Advocats estrangeria a Bilbao, Madrid, Getxo i Barakaldo li oferim assossorament legal i assistència en relació amb l’obtenció de permisos de residència (N.I.E.) i treball  a Espanya per ciutadans This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SALUT PUBLICA

A Loroño Advocats som especialistes en delicte or tràfic de drogues. Aquests delictes, depenen de la consideració de la substància i els danys que aquesta causa a la salut. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

DRET PENAL. ADVOCATS PENALISTES

Son advocats penalistes, en aquesta àrea del dret, que és la més urgent i la que necessita una ràpida i eficaç intervenció per part dels nostres experimentats advocats. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

DRET MERCANTIL

Els millors advocats especialistes en Dret Mercantil, la branca del Dret que s’encarrega de la regulació de relacions vinculades a les persones, els actes, els llocs i els contractes del comerç. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

DRET MATRIMONIAL

Advocats matrimonialistes a Bilbao, Madrid, Getxo i Barakaldo. Experts en matèria de Dret Matrimonial (divorcis), Parelles de Fet i Filiació, així  como en matèria de Successions i Dret Civil. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

El nostres despatx d’advocats laboralistes especialitzats garanteix assessorament integral i defensa jurídica en l’àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

DRET CIVIL

El Departament de Dret Civil és el més ampli de Loroño Advocats  ja que les àrees i matèries que compren és la més extensa del nostre ordenament jurídic (reclamació indemnitzacions, divorcis, contractes,…). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

DRET ADMINISTRATIU

Els nostres advocats especialistes no permetran que l’Administració imposi el seu criteri. Exerceixi el dret a defensar-se davant els òrgans públics. Per això contarà sempre amb l’ajuda legal del bufet i l’assessorament dels nostres advocats. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

CONTRACTES

Firmar contractes suposa un compromís i els nostres advocats especialistes redactaran el document que reflecteixi clarament les intencions de les parts que el firmen i que compleix la legalitat vigent. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

CLAUSULA SOL

Les clàusules sòl de les hipoteques si no són transparents, són abusives i han de ser anul·lades. Si la teva hipoteca té aquesta clàusula, no et conformis: reacciona, This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Som un despatx d’advocats especialitzats en gestió de l’administració de grans comunitats de propietaris, recepció de l’edifici, contractació de serveis, aspecte financer i contable, assessorament jurídic, serveis generals. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.