CLUB SOCIAL CANNABIS (CSC)

Cànnabis Social Clubs són associacions de ciutadans que organitzen el cultiu d’una suma limitada de cànnabis (marihuana) per satisfer les seves necessitats personals. Estableixen un circuit tancat de producció, distribució i consum d’acord amb normes legals que són vigents en el seu país.

En aquest moment estan operant legalment més de 600 Cànnabis Social Clubs a Espanya i Bèlgica. Poden haver-hi possibilitats d’establir un club en qualsevol país en el qual el consum de cànnabis estigui despenalitzat. Al desembre de 2011, es va elaborar un codi de conducta per Clubs Socials de Cànnabis europeus.

Loroño Advocats realitzem tots els tràmits necessaris fins que l’associació de cànnabis estigui constituïda i posteriorment gestionem els club oferint assessoria integral pels seus membres, inclús facilitant models per recórrer possibles sancions de tinença il·lícita.

Les convencions internacionals sobre drogues no inclouen l’obligació als països de prohibir el consum i cultiu de cànnabis per al consumo personal. Por aquesta raó, els països firmants poden despenalitzar el consum i reglamentar el cultiu per consumo personal sense temor a sancions internacionals. Aquestes mesures formen el fonament d’una política racional, però són insuficients. El cultiu per a l’ús personal no pot satisfer a la gran demanda. No conté automàticament garanties contra tots els riscos de salut o contra la diversió al mercat negre. Per minimitzar aquestos riscos, es requereix un sistema més desenvolupat de producció i distribució.

La solució més racional és la col·lectivització del cultiu pel consum personal. Els consumidors adults que no vulguin cultivar ells mateixos poden formar associacions sense finalitats de lucre amb el propòsit d’obtenir un accés legal, segur i transparent al cànnabis per als seus socis. Implementen un model per a un mercat reglamentat en el qual l’oferta sempre està orientada a la demanda, i on la producció es limita a una quantitat establerta com a necessària per satisfer la demanda del consum personal dels socis.

Al planificar l’establiment d’un Cànnabis Social Club el propòsit ha de ser qualsevol contacte amb el mercat il·legal. Un CSC no només ha d’aparèixer com a legal, ha de ser-ho també ne les fets, i els seus integrants han de poder demostra-ho en un eventual judici. Per això, es necessita una disciplina rígida en l’administració i l’organització del club.

Cada club necessita socis que participin activament en l’organització de varies maneres i amb diferents responsabilitats. Les regles hauran de ser clares i simples, i monitoritzades de manera democràtica. És una bona idea contactar un advocat que pugui donar consells sobre els passos a seguir i eventualment preparar la defensa legal en cas que sigui necessari.

Abans de fer el primer pas, és necessari realitzar un anàlisi del marc legal per al consumo de cànnabis. A Espanya el consum de cànnabis no està considerat un crim i la possessió d’una petita quantitat de cànnabis per al consum personal no porta a la persecució criminal  per lo tant és possible organitzar una reeixida defensa legal per a un Cànnabis Social Club, basant-se en l’argument de que quan les persones tenen el dret a consumir, haurien de tenir el dret de cultivar per al consumo propi.

 

1. PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LA INICIATIVA

El primer pas és la presentació pública de la iniciativa d’organitzar un Cànnabis Social Club mitjançant una conferencia de premsa o una acció pública. Lo millor és involucrar una personalitat cèlebre (un polític o artista) amb la finalitat d’obtenir cobertura dels mitjans i, en cas que obertament esteu en possessió de llavors, plantes o quantitats petites durant la presentació, reduir el risc de ser perseguits.

En la presentació, hauria d’aclarir-se que l’únic objectiu del club és cultivar per al consum personal dels socis adults, i de proveir una alternativa legal, segura i transparent al mercat il·legal.

Quan les autoritats no responguin indicant que perseguiran la iniciativa, és temps per al segon pas..

 

2. CREACIÓ DEL CLUB

El pròxim pas és la creació oficial del Cànnabis Social Club, com associació de consumidors i productors de cànnabis que cultiven col·lectivament la quantitat de cànnabis necessària per al seu consumo personal a través d’un circuit tancat. Crear un comitè executiu, incloent al menys un president, un secretari i un tresorer,i instal·lar un procés de decisió transparent i democràtic, així que tots els socis són conscients dels passos més importants que fa l’organització, l’establiment dels arranjaments financers, etc.

Als estatuts s’ha d’incloure el propòsit de l’associació: evitar els riscos relacions al consum de cànnabis provocats pel mercat il·legal (adulteració etc.). També es pot referir a l’objectiu d’investigar la planta de cànnabis i les formes més ecològiques i sanes de cultivar-la, així com a la promoció d’un debat social sobre l’estat legal de cànnabis i els seus consumidors.

Els estatuts han de ser registrats i aprovats legalment per l’autoritat corresponent.

Ara és temps de començar a permetre a nous socis (assegurar que ja són consumidors de cànnabis o tenen una condició mèdica reconeguda en la que el consumo de cànnabis pot resultar-li  beneficio).

Comença a cultivar! Estableix la suma necessària per al consum personal dels socis i organitzar la producció col·lectiva d’aquesta suma en una plantació col·lectiva. Assegurar que el cultiu es fa de manera orgànica, que hi ha una bona varietat de plantes, de tal manera que els socis puguin sempre escollir entre espècies diferents i decidir quina és la més convenient per ells.

Assegurar que les persones que treballen a la plantació o en el transport de les plantes i/o la cànnabis sempre estan en possessió de documents que expliquen la manera en que funciona l’associació y refereixen als antecedents legals. D’aquestos documents ha de resultar que la cànnabis es cultiva pels socis que poden ser identificats con la seva informació oficial (per exemple, còpies de les seves cartes d’identitat). Aquests documents poden ser crucials per evitar la persecució de les persones més involucrades en l’associació en el cas que les autoritats decideixin intervenir.

3. PROFESIONALITZAR EL CLUB CANNABIS

Amb el temps, la quantitats de socis creixerà i l’organització de la producció, el transport, els pagaments etc. necessita ser més professional. Amb la finalitat de facilitar a l’associació el control de les plantes, és millor tenir varies plantacions de petita escala.

Cada club pot tenir les seves pròpies normes que complementen els estatus i es refereixen a l’ús del local del club, pagament de contribucions dels socis, el bon esperit del club, etc, per exemple amb respecte a la venda de cànnabis produïda pel club a persones que no siguin sòcies, especialment a menors.

Per evitar problemes i malentesos pot ser millor informar a les autoritats del fet que el club està cultivant cànnabis col·lectivament. Alguns clubs ho fan amb un missatge a les autoritats legals de la seva regió, a l’oficina de la policia més propera o a la municipalitat, altres només enviant un comunicat de premsa.

El fet de ser una associació sense ànim de lucre no significa que no puguin tenir lloc transaccions comercials. Produir cànnabis de bona qualitat de manera segura i sana requereix un treball, que hauria de ser remunerat. Per operar com a associació, s’han de realitzar despeses i les persones que la manegen han de ser també remunerades.

L’establiment del preu hauria de fer-se de manera transparent i democràtica. Les despeses incloses poden ser: lloguer d’espais, aigua, electricitat, materials, sous, despeses d’oficina, gasolina i despeses generals de l’associació. Aquestes dividides per la quantitat de cànnabis cultivada pel club i resulta el preu per gram. A Espanya i Bèlgica, ha estat possible arribar a un preu entre 3 i 4 euros per gram. La majoria dels clubs treballen amb pressupostos anuals, així que aquest preu pot adaptar-se cada any. En altres casos, el preu s’ha d’adaptar a cada collita (3 a 4 mesos).

Els beneficis que es produeixen s’utilitzen per l’acusació. La primera decisió que pot prendre’s si es produeixen més beneficis que els necessaris pels objectius de l’associació és reduir la contribució anual dels socis.

Les transaccions financeres sempre haurien de ser documentades (pagaments sortints amb factures, pagaments entrants amb rebuts). Això és important per demostrar en un eventual judici que el club no està involucrat en cap activitat il·legal. També ajuda per assegurar la transparència financera de l’organització.

És una bona idea establir un mecanisme pel control extern de l’organització, a càrrec d’alguna persona que no és sòcia i té la capacitat de jutjar si els mètodes utilitzats compleixen amb les normes que es poden esperar.

 

4. LOBBY PER UNA REGULACIÓ LEGAL DELS CANNABIS SOCIAL CLUBS

Una vegada que un Cànnabis Social Club està funcionant pròpiament, lo que queda és convèncer a les autoritats polítiques i legals que instal·lin un marc legal regulatori per clubs, respecte a llicències, impostos i control extern.

En la majoria dels casos, els polítics, experts legals, jutges o policies simplement no saben com iniciar una regulació d’un mercat legal de cànnabis. En realitat això pot donar suport al procés: els models proposats pels mateixos consumidors poden ser fàcilment acceptats.

[Total: 3    Average: 5/5]

Comments are closed