DRET CIVIL

DRET CIVILEl Departament de Dret Civil és el més ampli de Loroño Advocats  ja que les àrees i matèries que compren és la més extensa del nostre ordenament jurídic (reclamació indemnitzacions, divorcis, contractes,…).

En aquesta important àrea destaquem els següents serveis que oferim resolvent qualsevol de controvèrsia de Dret Civil des de qualsevol de les oficines del nostre bufet a Bilbao, Madrid, Getxo i Barakaldo oferint un servei de qualitat per part dels nostres millors advocats:

Advocats matrimonialistes (família): Un dels àmbits més importants del dret civil: Capitulacions matrimonials, pensió d’aliments, pensió compensatòria, divorci i separacions, divorci express, paternitat i filiació, incapacitats, tutores.

Advocats experts en separacions i divorcis: tant en divorci o separació de mutu acord como contenciosos, prestant especial atenció a l’estudi de la custodia compartida, i a la pensió alimentícia.

Advocats dret bancari, Hipotecaristes: Especialistes en reclamació de clàusules abusives, clàusules sòl, amb una amplia formació en Dret Hipotecari, Registral i Notarial, preparació de documents notarials, dació en pagament, execució de garanties, expedients de domini.

Advocats per Contractes Civils: Tant per a que els seu contracte sigui redactat per advocats experts como per reivindicar o defensar els seus drets: drets reals, compravenda, arrendaments d’acord amb la Llei d’Arrendaments actual, préstecs, finances i avals, mandats, permutes.

Advocats per Herencies i Successions: Assessors testamentaris, els nostres advocats l’aconsellaran respecta la institució que millora s’adapti a les seves necessitats, tramitant l’execució testamentaria, redactant els quaderns particionals o la defensa dels drets legítims dels hereus.

Advocats Civilistes. Responsabilitat Civil General.

Responsabilitat Contractual.

Responsabilitat extra contractual.

Advocats de Reclamacions de quantitat. Deutes a morosos. Propietaris amb impagaments en comunitats de propietaris.

Reclamacions a Companyies Aèries.

Advocats especialistes en reclamacions per Accidents de Trànsit.

Reclamacions de deutes.

Dret Sanitari. Negligències mèdiques.

Dret del Turisme. Defensa interessos del Tour Operador, del client/usuari. Llei Viatge Combinat.

Drets reals sobre gaudi garantia i adquisició.

Consumidors i usuaris. Productes defectuosos. Immobiliari.

Procediments de dissolució de cosa comú, extinció de condomini, divisió judicial de patrimonis.

Incompliments contractuals. Resolució o execució de contracte i reclamació de danys i perjudicis.

Arrendaments urbans i rústics: resolució de tots els conflictes que els mateixos puguin suscitar.

Contractes: redacció i anàlisi de tot tipus de contractes.

Processos sobre la capacitat de les persones: Incapacitacions, curateles, nomenament de tutor i rendició de comptes.

Processos sobre autorització judicial de venda.

Reclamacions de quantitat.

Reclamació de Responsabilitat Civil per danys i perjudicis derivats d’Accidents i negligències.

Interdictes d’obra nova, de represa del tracte successiu, i de immatriculació de finques.

Declaratius de Domini.

Usucapió (Prescripció adquisitiva del domini).

Nul·litat de Contractes o Pactes.

Execució de drets reals.

Sobre accions de la Llei de Propietat Horitzontal.

Terceries de Domini i millora del dret.

Drets honorífics, sobre l’honor, intimitat i pròpia imatge, o tutela d’altres drets fonamentals.

Competència deslleial, propietat industrial, propietat intel·lectual i publicitat.

Condicions generals de la contractació.

Sobre retracte, reversió, servituds.

*TERMINIS D’INTERÉS PER RECLAMAR EN DRET CIVIL.

[Total: 4    Average: 5/5]

Escrito por 

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.

    Encuentrame en :
  • facebook
  • flickr
  • googleplus
  • linkedin
  • pinterest
  • skype
  • twitter
  • youtube

About LOROÑO ABOGADOS

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari