DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

LABORAL

El nostres despatx d’advocats laboralistes especialitzats garanteix assessorament integral i defensa jurídica en l’àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social.

El nostre mètode de treball es basa en un equip de professionals  multidisciplinari que analitza les relacions laborals en l’empresa, des de la gestió laboral fins la més complerta visió de totes elles, donat que en aquest anàlisi hi participen advocats, economistes, fiscalistes i altres professionals que aporten un ampli coneixement de tots els àmbits, lo qual fa possible que les solucions  que oferim seguin globals, personalitzades i altament eficaces.

•Contractació laboral en relacions ordinàries i especials d’alta direcció.
•Rebuts de salaris.
•Liquidació d’assegurances socials.
•Convenis collectius i emplaçaments  extraordinaris.
•Legalització de noves empreses.
•Estudis de despeses laborals i compensació i beneficis.
•Auditoria laboral d’empresa.
•Règims especials de la Seguretat Social: autònoms, empleats de la llar, etc.
•Tramitacions davant la OTG i TGSS.
•Responsabilitat de l’empresari por mesures de seguretat inapropiades.
•Malaltia professional.
•Reclamació per accidents de treball.
•Reclamacions per viduïtat, jubilació.
•Reclamació per incapacitats permanents en qualsevol dels seus graus;  absolutes, total, parcial i gran invalidesa.
•Determinació de contingències, malaltia comú, malaltia professional o accidents de treball.
•Incapacitat Temporal i altes indegudes.
•Defensa jurídica-laboral.
•Assessorament a RR.HH.
•Assessorament en la negociació amb Comitès d’Empresa.
Acomiadaments individuals i collectius (ERO). Procediments Concursals.
•Tràmits davant el Departament de Treball. Conciliacions laborals.
•Procediments davant la Inspecció de Treball.
•Redacció de reclamacions prèvies en la via administrativa.
•Reclamacions per quantitat, sanció, classificació professional, mobilitat, assetjament, incompliment empresarial, declaratives,…
•Representació processal davant els Jutjats del Social.
•Recursos davant tribunals superiors.
•Procediments d’execució. Tramitacions davant el Fogasa.
•Expedients d’incapacitat permanent, jubilació i altres prestacions contributives i no contributives
i baixes mèdiques i accidents de treball, malalties professionals. Despeses sanitàries.
•Prestacions i subsidis por desocupació.
•Tramitació d’incapacitats permanents, absolutes i parcials.
•Reclamacions en recàrrecs por falta de mesures de seguretat. Danys y perjudicis.
•Estrangeria: permisos de residencia, treball, reagrupació familiar, etc.

*TERMINIS D’INTERÈS PER RECLAMAR EN DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL   

Els nostres advocats l’atendran en qualsevol dels nostres despatxos situats a Bilbao, Getxo, Barakaldo (Bizkaia) i Madrid.

[Total: 2    Average: 5/5]

Escrito por 

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.

    Encuentrame en :
  • facebook
  • flickr
  • googleplus
  • linkedin
  • pinterest
  • skype
  • twitter
  • youtube

About LOROÑO ABOGADOS

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.
Bookmark the permalink.

Deixa un comentari