EURIBOR ANUAL MENSUAL

EURÍBOR. TAULA PER MESES I ANYS. Per calcular  l’interès aplicable de la hipoteca, sense tenir en compte la clàusula aplicable, s’haurà  de sumar el diferencial senyalat en les  escriptures de la hipoteca al Euríbor de la taula que correspongui.

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
Gener 2,312 2,833 4,064 4,498 2,622 1,232 1,550 1,837 0,575 0,562 0,298
 Febrer 2,310 2,910 4,094 4,349 2,135 1,225 1,714 1,678 0,594 0,549 0,255
Març 2,335 3,100 4,106 4,590 1,909 1,215 1,924 1,499 0,545 0,577 0,212
 Abril 2,265 3,221 4,253 4,820 1,771 1,225 2,086 1,368 0,528 0,604 0,180
 Maig 2,286 3,308 4,373 4,994 1,644 1,249 2,147 1,266 0,484 0,592 0,165
 Juny 2,103 3,401 4,505 5,361 1,610 1,281 2,144 1,219 0,507 0,513 0,163
 Juliol 2,168 3,538 4,564 5,393 1,412 1,373 2,183 1,061 0,525 0,488 0,167
 Agost 2,223 3,615 4,666 5,323 1,334 1,421 2,097 0,877 0,542 0,469 0,161
 Setembre 2,219 3,715 4,725 5,384 1,261 1,420 2,067 0,740 0,543 0,362 0,154
 Octubre 2,414 3,799 4,647 5,248 1,243 1,495 2,110 0,650 0,541 0,338
 Novembre 2,684 3,864 4,607 4,350 1,231 1,541 2,044 0,588 0,506 0,335
 Desembre 2,783 3,921 4,793 3,452 1,242 1,526 2,004 0,549 0,543 0,329

[Total: 1    Average: 1/5]

Comments are closed