HERENCIES I SUCCESSIONS

HERENCIES I SUCCESSIONSEl decés d’un familiar ocasiona un gran sofriment. Sens dubte es tracta d’un succés dolorós que afecta de manera intensa a la vida personal, però s’ha de tenir sempre present que també té repercussions essencials a nivell jurídic i que té efectes sobre tots els parents pròxims al difunt.
El dret successori exigeix una gran especialització herencies i successions.  S’ha de valorar tan patrimonial con fiscalment la situació després de la defunció degut a que sovint es generen situacions complexes jurídicament, fent que els hereus i legataris es vegin immersos en una gran devessall de tràmits legals.
Els advocats experts de Loroño Advocatss buscaran solucions a tota aquesta classe de conflictes i inconvenients causats arrel de la defunció del familiar, donant una resposta adequada amb els seus interessos i dins de la legalitat vigent.

PROCEDIMENTS:

 • Assessorament i planificació del testament, així como redacció del contingut del mateix.

 • Assistència en la notaria.

 • Informació patrimonial i fiscal, tant en l’IRPF com en l’ Impost de Successions.

 • Assistència i assessorament directe en cas de defunció sense testament: Abintestat.

 • Declaració judicial d’hereus.

 • Tramitació de l’ Impost de Successions.

 • Informació sobre les repercussions fiscals en l’IRPF.

 • Inscripció en els  Registre de la Propietat i Mercantil quan fos necessari.

 • Impugnació de testaments i herències.  Nul·litat de testament, revocació.

 • Partició de l’ herència. Declaració d’hereus.

 • Successions mortis causa.

 • Testament obert i tancat.

 • Testament marítim i militar.

 • Testament hològraf.

 • Testaments comuns i especials. Inclòs els realitzats  a l’estranger.

 • Certificat  d’últimes voluntats.

Contacti amb el nostre bufet en cas de requerir assessorament i gestió de qualsevol procediment relatiu a herencies i successions. Loroño Advocats li assistiran jurídicament perquè no s’hagi de preocupar de res més.

[Total: 3    Average: 5/5]

Escrito por 

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.

  Encuentrame en :
 • facebook
 • flickr
 • googleplus
 • linkedin
 • pinterest
 • skype
 • twitter
 • youtube

About LOROÑO ABOGADOS

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.
Bookmark the permalink.

Deixa un comentari