TERMINIS CIVIL

Terminis relacionats amb accions civils:

S’especifiquen a continuació alguns dels terminis més rellevants que estableix el nostre ordenament jurídic, si bé l’aconsellable és entaular les reclamacions tan aviat com sigui possible, doncs és freqüent que el transcurs del temps dificulti la prova i, per tant, les possibilitats d’èxit de cada acció a entaular.

– 1 any per reclamacions per responsabilitat extracontracual, como relliscades o caigudes per deficiència en les condicions del terra, despreniment d’elements d’edificis, danys causats pel fill del nostre veí, etc.

– 15 anys per reclamar per una negligència mèdica ocorreguda en un hospital o clínica privada.

1 any per reclamar per una negligència mèdica ocorreguda en un hospital públic.

– 2 mesos d’antelació, per comunicar a la seva companyia d’assegurances que no renovarà la pòlissa que manté amb ells.

– 5 anys per assegurances personals, 2 anys per assegurances de danys.

– 3 anys des de la data dels danys, per reclamar per danys produïts per productes defectuosos amb menys de deu anys de vida

– 6 mesos des de l’entrega de l’objecte, per reclamar per defectes ocults , en la compravenda entre particulars i de vehicles de segona mà.

-3 anys des de l’entrega del bé, en la compravenda de productes, pels defectes que puguin aparèixer els primers tres anys.

– 2 anys des de que es produeix el dany, en la compravenda de vivenda, pels defectes en els acabats que es produeixen el primer any, en els defectes en elements constructius que afecten a la edificabilitat i que apareguin els primers tres anys,i en els defectes de fonamentació o estructurals que apareixen en els primers deu anys.

– 2 anys per reclamar por companyies aèries per retards, cancel·lacions o overbooking per retard, pèrdua o deteriorament de l’equipatge.

– 1 any  per reclamar per deteriorament de l’equipatge, en els casos de transport terrestre i marítim.

– 2 anys per reclamar per canvis en paquets de vacances contractats, o per la no prestació de serveis teòricament inclosos, en les casos de viatges combinats.

– 7 dies contats des de la recepció, per retornar productes comprats a distancia, sense necessitat d’al·legar cap causa. .

– 3 mesos per impugnar un acord d’una Comunitat de Propietaris, si es lesiu pels interessos de la comunitat o suposa un greu perjudici per algun propietari que no tingui l’obligació de suportar-ho.

– 1 any per impugnar un acord d’una Comunitat de Propietaris, si és contrari a la llei o als estatuts.

– 4 anys per exercitar l’acció rescissòria i per l’anulació d’un contracte.

– 1 any per entaular l’acció per recobrar o retenir la possessió (per exemple, per interposar un interdicte d’obra nova).

– 5 anys per reclamar pensions d’aliments impagats.

– 5 anys per reclamar rentes privades de contracte d’arrendament, o qualsevol altre pagament periòdic pactat per anys o per períodes més curts.

– 20 anys per l’exercici de l’acció hipotecària.

– 15 anys per l’exercici d’accions personals que no tinguin senyalat un termini específic de prescripció (art. 1964 del Codi Civil).

 

 

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments are closed