TERMINIS LABORAL

Terminis  de caràcter laboral
– 20 dies per reclamar contra acomiadament disciplinari (pel còmput d’aquest termini, no es tenen en compte el dia en el qual s’entrega la carta d’acomiadament, els dies que resten fins el moment d’efectivitat de l’acomiadament, els dissabtes, ni el dia en que es presenta la sollicitud de conciliació davant el SMAC o la demanda.
– 20 dies per oposar-se a sancions imposades per l’empresari.
– 20 dies per impugnar decisions empresarials referents a mobilitat geogràfica o modificació substancial de las condicions de treball.
– 20 dies per  reclamar contra una extinció del contracte per causes objectives o per finalització d’un contracte temporal.
– 10 dies per a que prescriguin les infraccions lleus comeses pel treballador, 20 dies en el cas de les greus, i 60 dies en el cas de les infraccions molt greus.

– 1 any  per reclamar a l’empleat les quantitats degudes.
– 1 any per reclamar davant el Fons de Garantia Salarial, (FOGASA), des de que es va produir la Conciliació davant el SMAC,  la sentencia, o la resolució de l’Autoritat Laboral.
– 30 des per  presentar reclamació prèvia contra una resolució administrativa.
– 30 dies per presentar demanda davant el Jutjat del Social, contats des de la recepció de la desestimació de la reclamació prèvia.
– 15 dies per sol·licitar la prestació por desocupació, des del dia en el que finalitza la relació laboral.

 

Contacti amb els nostres advocats laboralistes aquí. Els nostres advocats de Bilbao, Madrid, Getxo i Barakaldo l’atendran immediatament.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments are closed