ISTRIPU KALTE ORDAINAK BAREMOA 2014

2014-KO TRAFIKO ISTRIPUEN KALTE ORDAINEN BAREMOA

Betebehar zibilen eta Motordun Ibilgailuen zirkulazioari buruzko legearen eranskinaren lehen atala aplikatuz, 8/2004, urriaren 29ko Errege Dekretu Legegileaz onartua, Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Orokorrak onartzen du publizitatea ematea erabaki honen bitartez 2014ean indarrean dauden hilketa, ezgaitasun iraunkor eta ezgaitasun tenporalen kalte ordainei, trafiko istripuengatik sortutako kalte-galerak baloratzeko sistema aplikatzearen ondorioa, betebehar zibilen eta Motordun Ibilgailuen zirkulazioari buruzko legean jasoa, 8/2004, urriaren 29ko Errege Dekretu Legegileaz onartua, eranskin bezala kantitateak adierazten.

Madril, 2014ko martxoaren 5-ean.– Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendari Orokorra, María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca.

ERANSKINA

2014 URTEA

I Taula

Hilketagatik funtsezko kalte ordainak (kalte moralak barne)

Kalte ordainaren kaltetuak/onuradunak (1) (talde baztertzaileetan)

Biktimaren adina

65 Urte arte–Euroak

66 urtetik 80 urtera arte–Euroak

80 urte bahino gehiago–Euroak

I TaldeaEzkonlaguna duen biktima (2)

Ezkonlagunari

115.035,21

86.276,40

57.517,60

Seme-alaba adingabe bakoitzari

47.931,33

47.931,33

47.931,33

Seme-alaba adindun bakoitzari:

25 urte baino gazteagoa bada

19.172,54

19.172,54

7.189,70

25 urte baino gehiago baditu

9.586,26

9.586,26

4.793,14

Guraso bakoitzari, biktimarekin konbibentzia egon ala ez

9.586,26

9.586,26

Biktimaz dependatzen duten anai-arreba zurtz bakoitzari

47.931,33

47.931,33

II TaldeaEzkonlagun gabeko biktima(3) seme-alaba adingabeekin

Seme-alaba bakarra

172.552,79

172.552,79

172.552,79

Seme-alaba bakarra, legalki banandutako biktimarena

134.207,73

134.207,73

134.207,73

Beste seme-alaba adingabe bakoitzagatik (4)

47.931,33

47.931,33

47.931,33

Adingabeekin biltzen den seme-alaba adindun bakoitzari

19.172,54

19.172,54

7.189,70

Guraso bakoitzari, biktimarekin konbibentzia egon ala ez

9.586,26

9.586,26

Biktimaz dependatzen duten anai-arreba zurtz bakoitzari

47.931,33

47.931,33

III TaldeaEzkonlagunik gabeko biktima(3) seme-alaba guztiak adindunak direla

III.1 25 urte arte:

Seme-alaba bakar bati

124.621,47

124.621,47

71.897,00

Seme-alaba bakar bati, legalki banandutako biktimarena

95.862,67

95.862,67

57.517,60

25 urte baino gutxiagoko beste seme-alaba bakoitzagatik(4)

28.758,80

28.758,80

14.379,40

25 urte baino gazteagoekin biltzen den 25 urte baino gehiagoko seme-alaba bakoitzari

9.586,26

9.586,26

4.793,14

Guraso bakoitzari, biktimarekin konbibentzia egon ala ez

9.586,26

9.586,26

Biktimaz dependatzen duten anai-arreba zurtz bakoitzari

47.931,33

47.931,33

III.2 25 urte baino gehiago:

Seme-alaba bakar bati

57.517,60

57.517,60

38.345,07

25 urte baino gehiagoko beste seme-alaba bakoitzagatik (4)

9.586,26

9.586,26

4.793,14

Guraso bakoitzari, biktimarekin konbibentzia egon ala ez

9.586,26

9.586,26

Biktimaz dependatzen duten anai-arreba zurtz bakoitzari

47.931,33

47.931,33

IV Taldea Biktima ezkonlagunik gabe (3), seme-alaba gabe eta arbasoekin

Gurasoak (5):

Biktimarekin konbibentzia

105.448,93

76.690,12

Biktimarekin konbibentzia gabe

76.690,12

57.517,60

Gurasorik gabego aitona-amona (6):

Bakoitzari

28.758,80

Aurreko bi kasuetan, anai-arreba adingabe bakoitzari, biktimarekin konbibentziarekin

19.172,54

V TaldeaAnai-arrebak bakarrik dituen biktima

V.1 25 urte baino gutxiagoko anai-arrebekin:

Anai-arreba bakarrari

76.690,12

57.517,60

38.345,07

25 urte baino gutxiagoko beste anai-arreba bakoitzagatik (7)

19.172,54

19.172,54

9.586,26

25 urte baino gazteagoak diren anai-arrebekin biltzen diren 25 urte baino gehiagoko anai-arreba bakoitzari

9.586,26

9.586,26

9.586,26

V.2 25 urte baino gutxiagoko anai-arrebarik gabe:

Anai-arreba bakarrari

47.931,33

28.758,80

19.172,54

Beste anai-arreba bakoitzagatik (7)

9.586,26

9.586,26

9.586,26

(1) Izaera orokorrarekin:

 1. a) Seme-alabataz aritzean, adoptiboak ere kontuan hartzen dira.

 2. b) Kaltetuaren adinaren arabera kantitate ezberdinak ezartzen direnean, biktimaren istripua gertatu zenean zuen adina izango da kontuan.

(2) Istripuaren momentual legalki ez banandutako ezkonlaguna. Izatezko ezkonlagun elkarketak legezko egoeratara parekatuko dira.

(3) Ezkonlagunaren ez egotea, bananketa legala eta dibortzioa berdintzen dira. Hala ere, ezkonlagun banandu edo dibortziatuak Kode Zibilaren 97 artikuluak arautzen duen pentsioaren eskubidea badu, I taldean ezkonlagunei ezartzen zaien kalte ordainen %50 egokituko zaio. Izatezko bikote eta bananketa legalen konkurrentzia kasuan, I taldean ezkonlagunarentzat ezarritako kalte ordaina, konkurrenteen artean banatuko da, konkurrentziarik egon ez balitz egokituko zen kantitateekiko proportzionalki.

(4) Seme-alaba kopuruaren araberako kalte ordainak, seme-alaben artean banatuko dira parte berdinetan.

(5) Biktimarekin bizitzen zen bat eta biktimarekin bizitzen ez zen bat konkurritzen badute, bakoitzari bere kontzeptuan agertzen denaren %50 egokitzen zaio.

(6) Kalte ordainen kantitate totala aitona-amonen artean banatuko da %50-ean amaren partetik eta aitaren partetik.

(7)Anai-arreba kantitateaz dependatzen den kalte ordaina, beraien artean parte berdinetan banatuko da.

II Taula

Hilketa kalte ordainen zuzenketa faktoreak

Deskripzioa

Handitzea (portzentaia edo euroak)

Beherapen portzentaia

Galera ekonomikoak

Biktimaren lan pertsonalagatik urteko diru sarrera netoak:

28.758,81 eurora harte (1)

10 harte

28.758,82 eurotik 57.517,60 eurora

11-tik 25-era

57.517,61 eurotik 95.862,67 eurora

26-tik 50-era

95.862,67 euro baino gehiago

51-tik 75-era

Egoera familiar bereziak

Kaltetuaren/onuradunaren ezgaituasun fisiko edo psikikoa (istripua baino lehenagokoa):

Ezkonlaguna edo seme-alaba adingabea bada

75-tik 100-era (2)

Seme-alaba adinduna bada 25 urte baino gazteagoa

50-etik 75-era (2)

Bezte edozein klatetu/onuradun

25-etik 50-era (2)

Biktima seme-alaba bakarra

Adingabea bada

30-etik 50-era

Adinduna bada, 25 urte baino gazteagoa

20-tik 40-era

Adinduna bada, 25 urte baino zaharragoa

10-tik 25-era

Bi gurasoen hileta istripuan

Seme-alaba adingabeekin:

75-tik 100-era (3)

Seme-alaba adingabe gabe:

25 urte baino gazteagoak diren seme-alabekin

25-etik 75-era (3)

25 urte baino gazteagoak diren seme-alaba gabe

10-etik 25-era (3)

Biktima haurduna, fetuaren galerarekin istripuaren ondorioz

Lehen seme-alaba izan balitz:

Haurdunaldiaren 3. hilabetera harte

14.379,40

3. hilabetetik aurrera

38.345,07

Bigarren seme-alaba edo ondorengoa izan balitz:

Haurdunaldiaren 3. hilabetera harte

9.586,26

3. hilabetetik aurrera

19.172,54

Lehen ataleko elementu zuzentzaileak, 7 eranskin honetan

75-ra arte

(1) Atal honetan, adin laboralean dauden biktimak sartuko dira, diru sarrerak justifikatuta ez egon arren.

(2) Ezgaitasuna duen onuradunari egokitzen zaion kalte ordainaren gainean.

(3) Kaltetu bakoitzari egokitzen zaion kalte ordainaren gainean.

III Taula

Lesio iraunkorrengatik kalte ordain basikoak (kalte moralak barne)

Puntuaren balioa eurotan

Puntuak

20 urtera arte

21 urtetik 40 urtera

41 urtetik 55 urtera

56 urtetik 65 urtera

65 urte baino gehiago

Euroak 2014

Euroak 2014

Euroak 2014

Euroak 2014

Euroak 2014

1

852,40

789,14

725,87

668,23

598,10

2

878,70

811,68

744,65

686,72

607,58

3

902,31

831,85

761,35

703,23

617,15

4

923,24

849,61

775,94

717,76

622,33

5

941,48

864,98

788,45

730,29

627,63

6

957,04

877,97

798,88

740,83

631,54

7

977,61

895,63

813,61

755,32

639,08

8

996,14

911,50

826,79

768,34

645,58

9

1.012,70

925,56

838,40

779,84

651,02

10-14

1.027,22

937,83

848,45

789,87

655,44

15-19

1.207,26

1.105,04

1.002,79

929,98

731,43

20-24

1.372,62

1.258,60

1.144,58

1.058,69

800,84

25-29

1.537,65

1.411,75

1.285,88

1.187,07

871,72

30-34

1.692,14

1.555,16

1.418,18

1.307,27

937,85

35-39

1.836,34

1.689,03

1.541,71

1.419,51

999,37

40-44

1.970,56

1.813,64

1.656,73

1.523,94

1.056,42

45-49

2.095,03

1.929,22

1.763,42

1.620,80

1.109,08

50-54

2.210,03

2.036,02

1.862,01

1.710,32

1.157,46

55-59

2.363,03

2.177,79

1.992,55

1.829,20

1.226,25

60-64

2.513,02

2.316,79

2.120,56

1.945,76

1.293,65

65-69

2.660,10

2.453,07

2.246,05

2.060,05

1.359,76

70-74

2.804,28

2.586,67

2.369,09

2.172,09

1.424,55

75-79

2.945,61

2.717,65

2.489,71

2.281,94

1.488,07

80-84

3.084,20

2.846,06

2.607,95

2.389,65

1.550,36

85-89

3.220,04

2.971,97

2.723,90

2.495,20

1.611,43

90-99

3.353,26

3.095,41

2.837,55

2.598,72

1.671,30

100

3.483,84

3.216,41

2.948,98

2.700,25

1.729,99

IV Taula

Lesio iraunkorren kalte ordainen zuzenketa faktoreak

Deskripzioa

Handitzea (portzentaia edo euroak)

Beherapen portzentaia

Kalte ekonomikoak

Biktimaren lan pertsonalagatik urteko diru sarrera netoak:

28.758,81 eurora arte (1)

10 arte

28.758,82 eurotik 57.517,60 eurora

11-tik 25-era

57.517,61 eurotik 95.862,67 eurora

26-tik 50-era

95.862,67 euro baino gehiago

51-tik 75-era

Kalte moral osagarriak

Istripuaren ondorio batek 75 puntu baino gehiago edo ondorio guztiak batera 90 puntu baino gehiago direnean sortzen direla hartzen da. Kasu hauetan bakarrik izango da aplikagarria.

95.862,67 arte

Biktimaren ohiko okupazio eta aktibitateak egiteko ezintasuna supozatzen duten lesio iraunkorrak

Iraunkor partziala:

Ohiko okupazio eta aktibitateak partzialki limitatzen duten ondorioekin, funtsezko egitekoak ez dutenak ezintzen

19.172,54 arte

Iraunkor totala:

Ezinduaren ohiko okupazio edo aktibitateak guztiz ezintzen duten ondorio iraunkorrekin

19.172,55-tik 95.862,67-ra

Iraunkor absoluau:

Ezinduari edozein okupazio edo aktibitaterako ezintzen duten ondorioekin

95.862,68-tik  191.725,34-ra

Elbarri handiak

Eguneroko aktibitateak (jantzi, mugitu, jan…) egiteko beste pertsona baten laguntza behar duten ondorio inraunkorrak duten pertsonak (tetraplegiak, paraplegiak, koma begetatiboak, ondorio neurologiko edo neuropsikiatriko garrantzitsuak, guztizko itsutasuna, etab.):

Beste pertsona baten laguntza beharra:

Biktimaren adina eta bizitzako funtsezko aktibitateak egiteko ezgaitasun maila haztatuz. Koma kasuak hemen barneratzen dira.

383.450,65 arte

Etxebizitzaren egokitzea

Etxebizitzaren ezaugarrien eta ezinduaren egoeraren arabera, beharren arabera

95.862,67 arte

Familiakoen kalte moralak:

Ezinduaren familiakide gertuenentzat, bizitzaren eta konbibentziaren aldaketa handiengatik, ezinduak behar dituen laguntza eta arretagatik.

143.794,00 arte

Biktima haurduna, fetuaren galerarekin istripuaren ondorioz (2)

Lehen seme-alaba izan balitz:

Haurdunaldiaren 3. hilabetera harte

14.379,41 arte

3. hilabetetik aurrera

38.345,07 arte

Bigarren seme-alaba edo ondorengoa izan balitz:

Haurdunaldiaren 3. hilabetera harte

9.586,26 arte

3. hilabetetik aurrera

19.172,54 arte

Lehen ataleko elementu zuzentzaileak, 7 eranskin honetan

Egoeraren arabera

Egoeraren arabera

Ibilgailuaren egokitzea

Ibilgailuaren ezaugarrien eta ezinduaren egoeraren arabera, beharren arabera

28.758,80 arte

(1) Atal honetan, adin laboralean dauden biktimak sartuko dira, diru sarrerak justifikatuta ez egon arren.

(2) Kalte ordainaren ikuspuntutik ez du inporta haurduna lesioak izan dituen ala ez.

V Taula

Ezgaitasun tenporalagatik kalte ordainak (beste kalte ordainekin konpatiblea)

 1. A) Oinarrizko kalte ordaina (kalte moralak barne):

Baja eguna

Eguneroko kalte ordaina–Euoak

Ospitaleko egonaldian

71,84

Ospitaleko egonaldirik gabe:

Ezindua (1)

58,41

Ez ezindua

31,43

(1) Biktimak bere okupazioa edo ohiko aktibitatearako ezindua dagoen eguna hartzen da baja egun ezindutzat.

 1. B) Zuzenketa faktoreak:

Deskripzioa

Gehikuntza portzentaiak

Beherapen portzentaiak

Kalte ekonomikoak

Biktimaren lan pertsonalagatik urteko diru sarrera netoak:

28.758,81 euro arte

10 arte

28.758,82 eurotik 57.517,60 eurora

11-tik 25-era

57.517,61 eurotik 95.862,67 eurora

26-tik 50-era

95.862,67 euro baino gehiago

51-tik 75-era

Lehen ataleko elementu zuzentzaileak, 7 eranskin honetan

75 arte

Analisia

 • Maila: erabakia

 • Xedapen data: 2014/03/05

 • Argitaratze data: 2014/03/15

Materiak

 • Istripuak

 • Errepide zirkulazioa

 • Ezgaitasun laboralak

 • Kalte ordainak

 • Motordun ibilgailuen aseguruak

 • Motordun ibilgailuak

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments are closed