ZUZENBIDE ZIBILA

ZUZENBIDE ZIBILA

Loroñoen zuzenbide zibilaren saila, abokatu bulegoaren atalik handiena da, barneratzen dituen gaiak zuzenbide juridikoaren zati zabala direlako (kalte ordain erreklamazioak, banatzeak, kontratuak, dibortzioak…).

Arlo garrantzitsu honetan zerbitzu hauek nabarmendu ditzakegu, eta edozein bulegotan, Bilbon, Madrilen, Getxon eta Barakaldon, lagunduko zaitugu kalitatezko zerbitzua eskainiz:
Ezkontza abokatuak (familia): zuzenbide zibilaren arlo garrantzitsuenetako bat. Ezkontza-hitzarmena, janari pentsioa, pentsio konpentsatzailea, dibortzio eta banaketak, dibortzio express-a, aita-amatasun eta semetasuna, ezgaitasunak, tutoreak.

Dibortzio eta banaketa abokatuak: elkar akordiozko dibortzio eta banaketak zein akordio gabezkoak, arreta berezia jartzen kustodia partekatuan eta janari pentsioan.

Banku eskubide abokatuak, hipotekak: gehiegizko kalusulen erreklamazioan, lur klausulan, adituak diren abokatuak, hipoteka zuzenbidean ikasketekin. Notario dokumentuen prestakuntza, berme exekuzioa, jabetasun espedienteak.

Kontratu zibilentzako abokatuak: zure kontratua abokatu adituek idatzi dezaten edo zure eskubideak aldarrikatzeko eta defendatzeko: eskubide errealak, salmenta, errentamenduak gaur egungo legearen arabera, maileguak, fidantzak eta abalak, agindu eta trukeak.

Herentzia eta ondorengotza abokatuak: testamentu aholkulariak zure beharretara hobeto moldatzen den instituzioa gomendatuko dizute, exekuzioa tramitatuz eta legezko oinordekoen eskubideak defendatuz.

Abokatu zibilistak. Betebehar zibil orokorra.

•Kontratu betebeharrak.

•Kontratu kanpoko betebeharrak.

•Kantitate erreklamazio abokatuak. Zordunei zorren erreklamazioak. Jabeen komunitateetan jabe zordunak.

•Hegazkin-konpainiei erreklamazioak.

Trafiko istripuen erreklamazioetan abokatu adituak.

•Zorren erreklamazioa.

•Osasun eskubidea. Negligentzia medikoak.

•Turismoaren zuzenbidea. Tour Operatzeilearen eta bezero/erabiltzailearen interesen defentsa. Bidaia konbinatuaren legea.

•Gozamen, bermatze eta eskuratze eskubideak.

•Kontsumitzeile eta erabiltzaileak. Produktu akastunak. Higiezina.

•Gauza komunaren disoluzio, jabekidetza iraungitze eta ondareen partekatze judizial prozedurak.

•Kontratu ez-betetzeak. Kontratuaren amaiera edo exekuzioa eta kalte erreklamazioa.

•Hiri eta landa errentamenduak: sor ditzaketen arazoak konpontzen laguntzen dugu.

Kontratuak: edozein motako kontratuen ebazpen eta analisia.

•Pertsonen gaitasunekiko prosezuak: ezgaitasunak, tutore izendapena, kontu emateak.

•Salmenta judizial baimen prosezuak.

•Kantitate erreklamazioak.

•Istripu eta negligentziek sortutako kalteengatik betebehar zibilaren erreklamazioa.

•Obra berri, segidako tartearen beriz hastea eta lurren inmatrikulazio interdiktuak.

•Jabetza-lur deklaratiboak.

•Jabetza-lur preskripzio eskuratzailea.

•Paktu eta kontratuen baliogabetzea.

•Eskubide errealen exekuzioa.

Propietate Horizontalaren legearen akzioei buruz.

•“Usucapio”a, jabari bitartekotza eta eskubide hoberena.

•Ohore eskubideak, ohoreari, intimitateari eta berezko irudiari buruz edo beste oinarrizko eskubideak.

•Konpetentzia desleala, jabetza industriala, jabetza intelektuala eta publizitatea.

•Kontratazioaren baldintza orokorrak.

•Erretrakto, itzultze eta zorrei buruz.

*ZUZENBIDE ZIBILEAN ERREKLAMATZEKO EPE INTERESGARRIAK.

[Total: 4    Average: 5/5]

Escrito por 

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.

    Encuentrame en :
  • facebook
  • flickr
  • googleplus
  • linkedin
  • pinterest
  • skype
  • twitter
  • youtube

About LOROÑO ABOGADOS

Loroño Abogados es un bufete jurídico de letrados ubicado originariamente en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en todo el territorio español con presencia en despachos en Bilbao, Getxo, Barakaldo, Vitoria, Donostia, Pamplona Zaragoza, Las Palmas, Valladolid, Barcelona y Madrid.
Bookmark the permalink.

Leave a Reply